Українська | Русский | English
Responsive image
Комплекс

Навчально-науково-виробничий комплекс «Інформаційно-комунікаційні системи» (Комплекс) - спеціалізована наукова установа, що здійснює розробку, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження, підвищення ефективності інформаційних систем і засобів з технічного захисту інформації. Комплекс здійснює фундаментальні і прикладні дослідження, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень на практиці та у виробництві.

Ми маємо досвід створення комплексів мережевих програмно-інформаційних засобів інтегрованого використання розподілених інформаційних ресурсів, що забезпечують управління інформаційними ресурсами з інтегрованою точкою доступу "єдиним вікном" до інформації і додатків системи для реалізації інтерактивної взаємодії з користувачами вирішення широкого кола аналітичних та експертних завдань.

Комплекс у своїй діяльності використовує сучасне обладнання, в тому числі спеціалізовані засоби вимірювальної техніки, бібліотеку спеціальної літератури, має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та ліцензію Держспецзв’язку на здійснення робіт з технічного захисту інформації всіх видів та пошук закладних пристроїв.

Наша наукова установа має значний потенціал та ресурси для виконання наукових робіт різної складності. До виконання робіт, крім власних наукових працівників (з яких 4 доктора технічних наук та 5 кандидатів технічних наук), залучаються науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного університетом телекомунікацій.

Метою створення Комплексу є інтеграція навчальної та науково-технічної діяльності в практичні сфери діяльності та підготовка висококваліфікованих фахівців в сфері захисту інформації, здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних, методологічних та практичних проблем щодо створення, впровадження та використання програмних і технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки держави, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження системи ступеневої підготовки фахівців.

Комплекс є вітчизняною науковою установою, яка створена за участю науковців та практиків і діє за принципами наукового самоврядування.

Responsive image